Tavoite & strategia

TOIMINNAN TAVOITE & STRATEGIA

 

Yli 10% annualisoitu tuotto järkevällä riskinotolla.

Sijoitustoiminnan tavoite on saavuttaa järkevällä riskinotolla yli kymmenen (10) prosentin annualisoitu tuotto yli viiden vuoden tarkastelu periodilla. Riskinottoa voidaan pitää järkevänä, kun pääoman pysyvä menettäminen on erittäin epätodennäköistä ja riskin kantamisesta maksetaan riittävä korvaus.


BSI Partners sijoittaa varansa pieniin ja vähän vaihdettuihin yhtiöihin. Etsintä ja analyysi työ keskittyy Suomessa ja Baltiassa listattuihin yhtiöihin. Strategian tavoitteena on poimia salkkuun yhtiöitä, jotka kykenevät vahvojen kilpailuetujen turvin luomaan omistaja-arvoa läpi talouden syklien. BSI ei ole kasvusijoittaja, mutta jokaiselle salkkuyhtiöllä tulee olla merkittävää tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Sijoituspäätöksiä tehdessä yhtiö ei suosi matalia tai vältä
korkeita arvostuskertoimia.


Salkunhoidosta.

  • Portfolio sisältää pääsääntöisesti 6-10 yhtiötä.
  • Salkunhoidossa ei huomioida makrotalouden näkymiä.
  • Portfolion kiertonopeus pidetään matalana